ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

กองคลัง

 

IMG 3464

 แถวล่าง จากซ้ายไปขวา

1.นางสาววาสนา ถาทุมมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2.นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แถวบน จากซ้ายไปขวา
3.นางสาวอนัญญา แสงชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
4.นางทิพยวรรณ์ เหลาพรหม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
5.นายยงยศ เชื้อตาเคน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
6.นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
7.นางสาวรัฐติกาล ละอำคา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

Additional information