ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

กองช่าง

 

 

บุคลากรกองช่าง

จากซ้ายไปขวา

1.นายนายอุดมศักดิ์  บุญมีป้อม                    ตำแหน่ง   พนักงานผลิตน้ำประปา

2.นายเอกวิทย์  บุญเฮ้า                                      ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างสำรวจ

3.นายชัยถาวร  แสงชาติ                                   ตำแหน่ง   คนสวน

4.ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย  ไชยยศ                          ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

5.นายศรายุทธ  จันทร์คำ                                  ตำแหน่ง   นายช่างโยธา

6.นายวัฒนา  ชัยทอง                              ตำแหน่ง   พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา

7.นายศิริชัย  ฝ่ายรีย์                                      ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

8.นายนิสิต  บุญเฮ้า                               ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง

9.นายนิรุตติ์  วิปัสสา                                     ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

 

การปฏิบัติงานกองช่างปีงบประมาณ 2560

 

รูปการปฏิบัติงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2560

 

Additional information