ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

กองการศึกษา

บุคลากรกองการศึกษา
จากซ้ายไปขวา (บน)
1. นายสมพร          พรมสาเทศ      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
2. นางสาวสุภาวรรณ นันทะนางกูล    ตำแหน่ง  ครู
3. นางสาวนฤมล      แสนอุบล        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
4. นางสาววราภรณ์   ลือชัย            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
5. นางกรรทิมา        ช่วยจันทร์ดี     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
6. นางสาวมีนา        แก้วมุงคุณ      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
7. นางจริยา           จันทร์ดา         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
8. นางสาวณาตยา    ช่วงฉ่ำ           ตำแหน่ง  ครู
9. นางธนิตฐา         กางทอง         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
10. นางสาวอภิชญา  ทาสี             ตำแหน่ง  ผู้ช่วยธุรการกองการศึกษา
11. นางสาวสว่าง     บุตรเพ็ง         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
12. นางสาวมยุรี      มาตราช         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
13. นางสาวมลฤดี    เกลี้ยกล่อม     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
14. นางสาวรัชฏาพร นามเกตุ         ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Additional information