ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

ข่าวสาร

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 14 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประปาถังสูง บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ 09 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ 09 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ 09 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล(เจาะระบบแอร์) พร้อมขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ 06 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานขุดเจาะบ่อบาดาล(เจาะระบบแอร์) บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ 06 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๒ แห่ง 27 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง 27 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง 27 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด 27 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ เส้น 27 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 09 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 09 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตครึ่งท่อน บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประปาถังสูง บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดลอกห้วยแคนตอนกลาง บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในทางราชการ 17 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน 12 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 15 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User
การเงินการคลัง 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User
การจัดเก็บรายได้ 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 13 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User

Additional information